Vad är Bluapp Hosting Edition?

Bluapp Hosting Edition är en integrerad server med ett webbbaserat gränssnitt för administration.

Exempel på funktioner som ingår är:

  • Webbserver
  • Mailserver
  • FTP server
  • DNS server
  • DHCP server
  • MySQL server

Servern är baserad på Linux.

No questions yet.

© 2017 - 2020 Bluapp AB. All Rights Reserved.