Om Bluapp

BluApp AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en standardiserad plattform för leverans av specialiserade applikationer med enkel administration och underhåll. Plattformen är en ”appliance” - en hårdvara med förinstallerad programvara för hantering av servern. Administrationen sköts enkelt via ett användarvänligt grafiskt webbgränssnitt och det går mycket snabbt att komma igång med produkten.

 

Under mer än 10 års tid har personalen på BluApp/Osser Brosoft AB arbetat med konceptet att det ska vara enkelt att administrera system som brukas dagligen. Basen i systemet är ett Linux operativsystem som sedan kompletteras med ett grafiskt (webbaserat) gränssnitt för administration av de vanligaste tjänsterna. Användarna av produkten behöver aldrig komma i kontakt med det underliggande operativsystemet, vilket gör användandet mycket enkelt även för personer med lite datorvana.

 

Sedan flera år tillbaka används datorprogram i de flesta miljöer. Det kan vara på kontoret, i hemmet, i fastigheten eller på fältet. Nästan alla branscher arbetar dagligen med mjukvaror som utvecklats för att lösa specifika utmaningar. Alla dessa programvaror måste köras på en ”serverplattform”. Beroende på vilka krav som programtillverkaren ställer kan dessa serverplattformar se väldigt olika ut. Då det ofta är upp till slutkunden att tillhandahålla denna plattform kan det vara svårt för programtillverkaren att underhålla och hjälpa kunder när problem uppstår. Detta beror dels på att programtillverkaren saknar information om den underliggande plattformen (hårdvara, operativsystem och installerade program), dels på att de som arbetar i fält kanske inte har så stor datorvana. BluApp har utvecklat ett koncept som avhjälper detta problem och underlättar för kunder, installatörer och programleverantörer.

 

Tanken bakom BluApp är att programleverantörer ska fokusera på utveckling av den egna mjukvaran och inte på operativsystem och hårdvara. BluApp levererar en basplattform där programleverantörens produkt integreras och förinstalleras för enkel leverans till slutkund. Med detta koncept vet leverantören vilken underliggande hård- och mjukvara deras applikation körs på och därmed blir den enklare att underhålla och supporta.

 

BluApp AB erbjuder integration av tredje parts applikationer i plattformen och levererar då en komplett lösning omfattande hårdvara, mjukvara samt underhåll av plattformens operativsystem inklusive programleverantörens produkt i samråd med denne.

© 2017 - 2020 Bluapp AB. All Rights Reserved.